Новини
4//2006 - 1:30:24

РЕЙКИ ЛАГЕР СЕМИНАР


Начало на лагера: 22.04.2006
Рейки лагер семинара се провежда с откъсване от ежедневието в база с преспиване.
По програма се провеждат по 4 занимания на ден с насоченост за подобряване състоянието на физическото ни и духовните ни тела.
Ще бъдат проведени два семинара с две групи в две последователни седмици.Продължителност на първия семинар е 7 дни ,а на втория 9 дни.
Условие за участие: Участникът трябва да е синтонизиран в енергията Рейки от хабилитиран учител (мастер).

Назад