Обучения на тема подобряване на представянето

Подобряването на представянето, независимо дали е на индивидуално, групово или организационно ниво, е основна задача на всеки човек. Извлечено от теорията и методите на спортната психология, това обучение обединява умствените и емоционални възможности и умения, необходими за доброто представяне. Особено внимание се обръща на стреса и представянето, самооценката и мотивацията, както идеи от областта на здравната психология.

Модулите разкриват безценни  в познавателните процеси, подпомагащи индивидуалното представяне, които могат да се приложат към широк обхват от условия – от семейната до корпоративната среда. 

От февруари 2006 г. сдружение “Център за интердисциплинарно обучение” e провела единадесет кратки курса върху методите на приложната психология

Проект “Социална помощ и рехабилитация на хората с психически увреждания”

Проектът е насочен към потребността от развиване на умения и познания за опознаване на себе си и придобиване на увереност сред хората с психически увреждания и техния обслужващ и медицински персонал. 

Психическите разстройства и увреждания в България са широко разпространени, но това не се признава. Наред с икономическия ефект, психическите увреждания и разстройства причиняват огромни вреди, защото влошават качеството на човешкия живот. Около 10% от възрастното население или 30% от посещаващите лични лекари страдат от тъга, страх и безпокойство. Това намалява тяхната работна и емоционална способност и създава критични отношения с членовете на семействата им и други близки. Днес в системата на общественото здравеопазване има ограничен брой институции или програми, които подкрепят емоционалната лабилност и нейните психо-физически причини. В медицинската система в България липсват задоволителна категоризация и сформирани служби за здравеопазване за хората с психически увреждания; от друга страна, няма специализирани програми за приемане и изписване на пациенти от болниците, които да бъдат с определен капацитет. Това още повече затруднява оценката, планирането и управлението на здравните служби. Трудно е да се вземе решение за типа квалификация на медицинските специалисти и необходимите допълнителни средства. Също така, няма технически ресурси и процедури за оценка на резултатите от услугите, предоставяни от медицинските институции. Методите на регистрация и събиране на статистически данни, които тези ведомства използват, са несигурни и ненадеждни, като по този начин възпрепятстват процеса на взимане на решения. 

Целта на този проект е да се разрушат бариерите, които пречат на хората с психически увреждания да се интегрират в обществото. Това им дава възможност да придобият опит и самочувствие в грижата за себе си. Проектът набляга върху предизвикателствата, идващи от психическото заболяване и свързани с личните навици и хигиена, разпределяне на времето, както и създаване на връзки с околните, справяне със стреса на работното място и с ежедневните задачи.
Проектът използва застъпничество, както и образователни и консултантски дейности за да постигне за постигане на цели.