За сдружението:

Сдружението е създадено през август 2005 г., когато група лекари, психолози, терапевти, хора с физически увреждания и техните роднини и познати решиха да обединят усилията си и да създадат една по-добра социална атмосфера и разбиране по отношение на уязвимите групи в България.  Организацията с идеална цел, носеща името сдружение “Център за интердисциплинарно обучение” e основана по инициативата на Елисавета Александрова-Зангелми. Регистрирана е във Варненски районен съд на 23 август 2005 г. Дейността на сдружението е изцяло в полза на обществеността. 

Сдружението извършва дейности и обучителни програми, предназначени за широката аудитория от хора, които дават основни познания и умения . Човек се научава да хармонизира себе си и околния свят. Премахване на стреса, контрол над болката, интегриране на съзнанието и подсъзнанието, подобряване на работоспособността, подобряване на паметта, духовно усъвършенстване - това са една малка част от нещата които можете да научите за себе си ...

Драги приятели,

Вече една година група смели ентусиасти в България има дързостта да промени своята гледна точка за света и да я предложи на хиляди хора като база за откриване и развитие на  своя потенциал с помощта на ЦИО.

Много от вас ще имат шанса да изживеят и придобият уникален опит. Много от вас ще грабнат възможността да направят различието в своя живот и в живота на хората около себе си.
Много от вас ще се научат да толерират различието и ще усвоят изкуството да се ценим.

Благодарим ви за подкрепата и доверието в нас и се надяваме на ползотворна и дълга съвместна дейност.

С уважение,
Елисавета Александрова-Зангелми
/ Председател на сдружение „Център за интердисциплинарно обучение”/

 

Натиснете тук за да видите настоящите дейности и проекти...

Целите на сдружението са:

 •  Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, физическата култура;
 •  Подпомагане на възрастни, инвалиди и болни от хронични и други заболявания и други лица нуждаещи се от грижи;
 •  Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация. Защита на човешките права и околната среда.

 
За изпълнение на своите цели сдружението използва следните средства:

 •  Разработване на образователни програми за курсове, семинари, симпозиуми, работни групи, работни срещи и др.;
 • Създаване на общности по интереси за различни референтни групи и работа с тях в рамките на курсове, клубове, семинари, конференции, работни срещи;
 •  Разработване на програми в сферата на приложната психология;
 • Издателска дейност; 
 • Установяване на контакти и сътрудничество с други организации, близки по идеи и цели от страната и чужбина;
 •  Управление на собственото имущество;
 •  Набиране на средства от дарения;
 •  Управление на предоставени средства от български и международни организации;
 •  Извършване на всякакви други дейности в рамките на предмета на дейност на сдружението, които не са в противоречие на закона.
Предмет на стопанската дейност на сдружението е: информационна и консултантска дейност, обучения, издателска и разпространителска дейност, рекламна дейност, посредническа дейност при обучение, обмен с цел обучение на специалисти.

Визия
Хармония и преоткриване на човешкия потенциал.

Мисия
Утвърждаване на изкуството да се ценим взаимно и да приемаме различието

Основополагащи ценности:

Активна самореаилизация
Ние работим чрез насърчаване на позитивен пример и вдъхновяваме самореализация  чрез действия и постижения. Поемаме пълна отговорност за ролята, която играем в развитието на хората и техния потенциал.

Цялостност  
Ние сме последователни и открити в своите решения и действия. Ние подхождаме отговорно към своите ангажименти и работим в съответствие със своите идеи и по начин валиден за нашата идентичност.

Приемане на различието
Ние се учим от различните начини на живот и гледни точки, представени в нашата многокултурна среда. Ние уважаваме и активно насърчаваме приноса на всеки индивид.

Радост от споделената работа
Ние създаваме динамична среда за активно и пълноценно участие на всички, които желаят да работят с нас.

Стремеж към съвършенство
Ние целим постигане до високи резултати, във всичко което правим. Чрез творчество и новаторство ние търсим постоянна промяна.

Последователност  
Ние работим по начин, който да осигурява стабилност за обществото.Нашите действия вземат под внимание потребностите на бъдещите поколения